• Vi hjelper skadebransjen...
  Skade og lakk spesialister siden 1979...
 • Eksklusiv import...
  Chevrolet Camaro 2013
 • Spesialisert nettbutikk...
  Porshe 918 Concept
 • Reparasjonsmanualer...
  Aston Martin sundown
 • Spesialisert opplæring...
  Lotus Elise on track
 • Avanserte systemer...
  When life ends in Argentina...

 

PDRkjpsavtale

 

PDRvipmedlemskap

Vårt syn på opplæring

 

Training1

Dette er et viktig tema, og vi har merket at behovet er stort  for videreutdanning / omskolering i skadebransjen i Norge. Det er mye snakk om kompetanse og opplæring i Norge, men det er svært lite gjort med det ... For oss er det helt naturlig, det var vårt heltidsarbeid i oppdrag av bilbransjeforbundet, for flyttingen til Norge.

Vi kan si at de viktigste aktørene i bilbransjen, for eks. VAG gruppen, PSA Gruppen, og lignende har sin opplæring god strukturert organisert i hele Europa.

I Norge er de fortsatt ofte bak, det beveger nå men det er fortsatt for sakte …  

For uavhengige bedrifter er opplæring ofte et stort problem.

Selv om behovet er mye større nå enn noen gang før!

  

Training1
Dette har vært vårt daglige arbeid for skade og lakkbransjen i flere år, vi har opplært flere tusen erfarne fagfolk hvert år, for alle bilimportørene, og uavhengige bedrifter for bilbransjeforbundet i landet vårt. Med 8 fast ansatte instruktørene og i tillegg flere «freelance» spesialister, spredt over 8-10 spesialiserte opplæringssentre for karosseri. Opplæringsavdelingen for bilbransjen besto av 100 personer, hele stillinger, inkludert 45 opplæring selgere.
I tilfelle lakk- kurs og opplæring ble alltid samarbeidet med lakkleverandørene under ledelse og kontroll av bilforbundet. Gjennom et kontraktsfestet samarbeid med tilhørende bransje subsidier.
Opplæring, kurs, og E-Læring (Nettkurs)

 

training2

 

 

Hvorfor er opplæring og kurs så viktig og hvorfor har mange ingen peiling va forskjellen kan være?
For alt for mange er en trening, lære å bruke en nylig levert apparatet, i en time eller to, fullstendig feil!
Dette er absolutt ingen fullverdig opplæring, her kan man snakke om en Demonstrasjon, innvielse, en (veldig) kort kurs! I nesten alle tilfeller uten nødvendig, solid teoretisk bakgrunnsinformasjon.


I hele Europa har man opplevd att dette kan føre til veldig viktige, kostbare og farlige feil i skadereparasjon, det vil du ikke ha. Det som trengs er informasjon som går langt utover  en apparat/enhet/system. Loven sier at du som fagperson er ansvarlig for reparasjonen du har utført.
Det kan få veldig store konsekvenser for jobben din, og bedriften din. Og du kan også ende opp i retten!

Vi kan skille mellom kurs og opplæring for eksempel på følgende måte: 

- Kurs: Vanligvis, en generell innføring i et emne i løpet av kort tid

- Opplæring: En komplet og dypgående opplæring om et visst tema, vanligvis inkludert de nødvendige, praktiske øvelser.                                    Derfor må du først få det nødvendige teoretiske grunnlaget.

- E-Learning / Nettkurs: For ulike temaer kan opplæring via nettet være en veldig god løsning, dessverre er det veldig lite tilgjengelig for skadebransjen. I Frankrike for eksempel, er det blitt populært. Franske bilprodusenter som Peugeot, Citroen, Renault gjør god bruk av e-læring for deres merkeverksteder og deres skade og lakk partnere.

 

Training3

Profesjonell teknisk opplæring, i utland eller i Norge:


Dette er et helt annet nivå, med solid vitenskapelig og teoretisk underbygget og testet kunnskap. Som omdannes til praksis under optimale og sikre forhold. Det er derfor oppgaven av disse treningsleverandørene å oppfylle en eksemplarisk funksjon, ved hver fall av treningen. Her utføres arbeid bare i velutstyrte sentre under optimale forhold.

Her snakker vi om en godkjent opplæring (Bransje organisasjoner) som går ut fra klare mål og forutsatte spesifikke behøv! Det vil si at du lærer akkurat det du trenger for å gjøre jobben din, korrekt og profesjonelt.
Instruktøren: En god instruktør har mange års praktisk erfaring (minst 15-20 års) fra bransjen han skal gi opplæring til. Han har den nødvendige kunnskap pedagogisk og en bred erfaring. I tillegg trenger han den pedagogiske/sosiale kompetanse til å håndtere flere ulike (og stå) håndverkere! En kvalifisert /god instruktør kjenner emne sitt in og ut, og fult! Og han har alle nødvendige opplæringsmaterieller og forbilder tilgjengelig. Instruktøren må ha kunnskap og erfaringen fra de ulike bilmerker og de kravene de stiller. I den ideelle situasjon har samme personen allerede gitt samme opplæring for de store bilmerkene på forehånd.

For å levere kvalitet trenger du informasjon om materialet (for eksempel Aluminium) og utstyret du skal bruke senere. De «do’s and dont’s» eller «Hva å gjøre, ikke gjøre» kan være  ER veldig viktig her.
Dette vil si at det er umulig å forvente det samme fra hvilken som helst selger, som skall promotere produktet sitt!

En selger er en selger og en instruktørs er en instruktør, begge trenger helt forskjellige kompetanser.

Det kan være gode på jobben sin, men helt håpløst i den andre sin jobb.

Opplæringsplass / rom:

For den teoretiske delen, en teorilokal adskilt fra verksted-delen. Et godkjent opplæringsrom er tilpasset for nøyaktig og spesialisert teknisk arbeid. Dette vil si att et verksted i drift med mye støy, mange ansatte full av forskjellige biler og typer arbeid, leveranser, telefoner, og kunder, tilfredsstiller absolutt ikke de kravene for en profesjonell opplæring.
Det er også nødvendig å ha det nødvendige didaktiske materiale/forbilder/bilder/video på plass. I tillegg trenger du tilstrekkelig bil-karosserier (eller deler av dem) for å øve på.


Dessuten får du tilgang til en nøytral kunnskap, som ikke ble utviklet eller forhåndstanket for et bestemt merke. Men du får helt uavhengig informasjon, som er viktig for hele bransjen, allsidig og dermed også nøytral. Det er gull verd! Også innenfor utstyr og verktøy får du en rekke muligheter innen rekkevidde, du kan se, bruke dem og sammenligne. Hvilken selger kan tilby deg denne nøytraliteten og allsidigheten?

 

Training4

 

Det betyr at man trenger alt en moderne (skade) verksted trenger, i tillegg også lagringsplass for biler/ deler/ utstyr/ osv. Og det hele skal være realistisk, profesjonell og eksemplarisk ut. Og det anbefales at leveranser/ henting av biler, deler og utstyr er mulig på en enkel måte, for logistikk er også veldig viktig her.
Den nødvendige plass, for det maksimalt bestemte antall deltakere, inkludert all nødvendige håndverktøy, sveiseapparater, løftebukker, alt av verne utstyr, osv.
Og lett å komme til.

 

Training5

 

Innholdet av opplæringen: Sist men ikke minst, innholdet av opplæringen selv, den teoretiske delen, det praktiske, en detaljert tidsplan. For en profesjonell opplæring kan vi tenke om 1/4 (maks 1/3) del teori, avhengig av temaet, og resten hovedsakelig som praktiske arbeid. Derfor er det viktig å få en full oversikt av de forskjellige kravene de bilmerkene stiller, for eksempel: MIG/MAG lodding er forpliktet hos VAG men helt forbudt hos Volvo! Dette er ting som selgeren av en sveis eller lodding apparat heller ikke engang vet eller i det minste ikke vil fortelle deg

Hvorfor er det sånn? Dette er ulogisk, og må forklares, begge bilprodusenter bruker samme/lignende stål-typer i sine biler. Og til slutt, innholdet skal være kontinuerlig oppdatert.


Bevertning, mat og drikke:

Også denne delen må være i orden.
Samt garderobe og sanitæranlegg, og eventuell nødvendige overnattingsmuligheter.
Det er en selvfølge at alt dette trenger ressurser og en strukturert fremgangsmåte, det nødvendige personale, og ikke minst organisatorisk og (teknisk) kunnskap.
Bilskadenett.no kan tilby profesjonell spesialisert opplæring fra utenlandske spesialister, uten å betale en krone mer. Gjennom vårt tidligere arbeid har vi nå fått tilgang til disse nasjonale organisasjonene i 5 forskjellige land. Dette tillater oss å søke etter den beste løsningen for alle mulige opplæringstemaer.

 

Training6

 

Alt dette viser att profesjonell opplæring ikke er ei lite, ubetydelig sak men en veldig kostbar, nødvendighet, en viktig og seriøs virksomhet! Selvfølgelig har disse organisasjonene et mye større spekter av kurs, elektronikk, mekaniske emner, mottak, kontoropplæring, datasystemer, business management, markedsføring og mange andre kurs.

Er det lønnsomt?

Spesialisert opplæring koster penger og tid, men er absolutt nødvendig.
På grunn av kompleksiteten til de ulike materialene, hver med sine unike egenskaper, og de nye relaterte teknikkene som brukes. Det er ikke lenger et valgfritt valg, men en bitter nødvendighet.


Videre utdanning og spesialisering er en av mange nødvendige investeringer for bedriften. Det krever litt energi, et budsjett, og det må være klart planlagt.
Det er den ideelle måten å motivere dine medarbeidere ekstra, og hvem vil ikke ha motiverte medarbeidere i sitt verksted? I tillegg gir bedriften din en høyere kvalitetsstandard, et bedre omdømme og realiseringen av at du blir del av faggruppen som står foran, ikke bak.
Som alle andre investeringer og utgifter, vil det gjøre en logisk del av aktiviteten din. Og du vil være klar for fremtidens utfordringer! 

Her er resultatet av en stor bransjeundersøkelse i USA ...

 

Training7

 

Mange har gått foran deg, og mange vil fortsatt følge, er du med?
For mer informasjon eller for spørsmål eller spesielle behov, kan du alltid kontakte vårt kontor.

Det er selvfølgelig mye mer å si om opplæring og kurs, lakkering, HMS osv. Kontakt oss for mer informasjon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Newlogo

KecoTabslogo

LelimadentLogo

DentmagicLogo

a1Logo

KecoNewLogo

DentfixLogo

Dentcraftlogo

BlPlLogo

 

PDR Kurs registrering

Registrering for PDR kurset

Registrer deg her for 3 dagers PDR trening.